top of page
iron-age-danube_W_edited.png

Magyarország

Archaeolingua Alapítvány

1067 Budapest Teréz krt. 13, Magyarország

www.archaeolingua.hu

Az Archaeolingua Alapítvány és Kiadó egy budapesti székhelyű közhasznú szervezet, amelynek célja magas szakmai elvárásoknak megfelelő szakkönyvek kiadása a régészet, történelem, történeti nyelvészet, kulturális örökség és további kapcsolódó diszciplínák területén. Bár Alapítványunk fő profilja a tudományos könyvkiadás, tudományos fórumok szervezőjeként és akadémiai együttműködések kezdeményezőjeként is számít ránk a nemzetközi szakközösség. Az Archaeolingua tevékenységének középpontjában olyan témák állnak, mint a tájrégészet és tájrekonstrukció, a légifotók használata a régészeti kutatásban, és a régészeti örökség beágyazása a modern turizmusba. Története során az Alapítvány számos egyetemmel és kutatóintézettel működött együtt, köztük olyan szervezetekkel, mint az Európai Régészeti Tanács, a European Network of Excellence on ICT Applications to Cultural Heritage és a Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology, az Innsbrucki Egyetem Nyelvészeti Tanszéke, az ICOMOS, a British Archaeological Reports, az Archaeopress, a Magyar Nemzeti Múzeum és az ELKH BTK Régészeti Intézete. Az Archaeolingua a kezdettől a kutatási program végéig partner volt a VaskorDuna projektben, mint kutatóhely és mint a projekttel kapcsolatos többnyelvű publikációk kiadója. Ez utóbbiak között találunk múzeumpedagógiai felhasználásra szánt füzeteket, brosúrákat, és a projekt tudományos eredményeit bemutató régészeti tanulmányok gyűjteményes köteteit is. Az Archaeolingua a Vaskor-Duna projekt keretén belül részt vett a Sopron-várhelyi régészeti örökségi tanösvény kialakításában. Az Archaeolingua elkötelezett a Vaskori Duna Út Egyesület mellett, és vállalásának része a projekt kiadványainak gondozása, sajtó alá rendezése és terjesztése. A teljes folyamatot szervezzük és menedzseljük, az első kéziratok beérkezésétől a végleges kiadvány nyomtatásáig, és aktívan részt veszünk a kiadványok formába öntésében. Kétnyelvű, open access folyóiratunk, a negyedévente megjelenő Magyar Régészet/ Hungarian Archaeology egyike az Archaeolingua sikertörténeteinek. A folyóirat fontos szerepet játszott már a Vaskor-Duna projekt eredményeinek nagyközönség felé történő kommunikálásában is, mivel a projektnek egy külön rovatot szenteltünk. A kezdeményezést folytatjuk a Vaskori Duna Út változatos tartalmú programjainak megjelentetésével.

 

Banner János Régészeti Alapítvány

1142 Budapest Sárköz u. 3/c, Magyarország

www.matricamuzeum.hu/en/ banner-janos-regeszeti-alapitvany

A Banner János Régészeti Alapítvány egy olyan társadalmi szervezet, amely Százhalombatta kiemelkedő régészeti lelőhelyeinek megismertetéséhez nyújt szakmai támogatást. Részt vállal mind az ásatásokban, mind a kutatásban, és támogatást nyújt a tudományok közötti együttműködéshez. Az Alapítvány rendelkezik azzal a tudással, melyen keresztül a régmúlt emberének mindennapi élete érthetőbbé és láthatóbbá válik, és ezáltal a terület kulturális és természeti értékei mind szélesebb körben válnak ismertté. Az Alapítvány célja, hogy ezen értékek turisztikai hasznosítását elősegítse.

 

Magyar Nemzeti Múzeum

1088 Budapest Múzeum krt. 14–16, Magyarország

www.mnm.hu

Az 1802-ben alapított Magyar Nemzeti Múzeum gazdag tapasztalattal rendelkezik kulturális örökségünk kiállítása, népszerűsítése és gondozása terén. A Múzeum feladata a Kárpátmedence történelmi emlékeinek gyűjtése, megőrzése és tudományos módszerekkel történő bemutatása. Központi nemzeti történeti múzeumként az őskőkorszaktól napjainkig gyűjti a régészeti leleteket és a magyar történelemmel kapcsolatos emlékeket. A 3,3 millió tárgy nagy részét raktárakban tárolják, kb. 12 000 tárgy látható kiállítva. Az intézmény jelentős régészeti gyűjteménnyel rendelkezik, de hangszerek, fényképek, plakátok, érmék, fegyverek, ötvösmunkák, modern tárgyak, valamint kéziratok és teljes levéltárak is megtalálhatóak a törzsanyagban. A múzeum közéleti szerepe mellett részt vesz a Magyar Képzőművészeti Egyetem műtárgykonzerválási képzésében és független restaurátori és digitalizációs posztgraduális programokat is tart. Ezen kívül az MNM a kulturális örökségvédelmi és a régészeti szolgáltatások teljes körét kínálja, és fontos társadalmi párbeszédet alakított ki a nyilvánossággal. Állandó régészeti kiállításunk a Kárpátmedence népeinek történetét mutatja be a kezdetektől a magyar honfoglalás koráig. A régió szívében, a helyi lakosság és különböző keleti és nyugati csoportok összeolvadásának eredményeként rétegzett közösségek jöttek létre az időszámításunk előtti 8. századtól a római hódításig tartó időszakban. A Dunától keletre eső területek a szkíta világ részévé váltak, aminek ékes bizonyítékai a vaskori kiállítás páratlan díszeinek számító szkíta aranyszarvasok. Ugyanebben az időben a Dunántúl a közép-európai Hallstatt kultúrához tartozó közösségek otthona volt. Kézműves munkájuk legfinomabb példái a sírhalmokból napvilágot látott festett díszítésű urnák. Az időszámításunk előtti 4. században a mai Magyarország teljes területét a kelták hódították meg, akik virágzó városi központokat hoztak létre.

 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Építészmérnöki Kar

Építészettörténeti és Műemléki Tanszék

1111 Budapest Műegyetem rakpart 3. K. II. 82, Magyarország

www.eptort.bme.hu

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és Műemléki Tanszéke 1870-ig vezeti vissza történetét, így közel egyidős az egyetemi szintű, szervezett építészoktatással Magyarországon, és 2020-ban ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját. A Tanszék legfontosabb feladata az építészettörténet oktatása elméleti előadások és gyakorlati szemináriumok során, építészetelméleti és műemlékvédelmi ismeretek átadása, illetve a történeti értékek megőrzésére irányuló szemlélet érvényesítése. A Tanszék műemlékvédelmi szakmérnöki posztgraduális képzést is kínál, és támogatja a PhD hallgatók kutatásait. A Tanszék jelentős archív állományt magába foglaló, közel 20 000 kötetes kézikönyvtárral, professzionális könyvtári információs szolgálattal, valamint egyedülálló Rajz- és Tervtárral rendelkezik. A Tanszék munkatársai jelentős részt vállalnak az Architectura Hungariae, az Építés- és Építészettudomány, a Műemlékvédelem, valamint a Periodica Polytechnica Architecture című tudományos folyóiratok szerkesztésében. A műhely fontos célja a jövő generációk bevonása a kutatómunkába, ezért diákjaink rendszeresen vesznek részt Tudományos Diákköri Konferenciákon. Emellett a Tanszék workshopokat, helyszíni hallgatói felmérőtáborokat is szervez Magyarországon és külföldön egyaránt.

2020 júliusa óta a Tanszék a Living Danube Limes című Interreg DTP projekt egyik partnere a Duna régió 10 országának 19 egyeteme, állami és magánvállalkozása, valamint 27 társult stratégiai partnere mellett. Így olyan intézmények közt szerepel, akik lehetőségeikkel és kompetenciáikkal a régészet, az ókori történelem, a technológia, az építészet, a virtuális valóság, a múzeumklaszterek, az idegenforgalom, a kulturális örökség védelme és az élő történelem területein támogatják a konzorciumot. A BME a lehető legnagyobb mértékben igyekszik bevonni egyetemi hallgatóit az együttműködésbe és a közös gondolkodási folyamatba, ezért a Tanszék által vezetett tervezési kurzus tematikája a projekt elvein alapszik. Hallgatóink részt vesznek a projekt által szervezett Nyári Szakmai Kurzuson is.

Sopron Museum

Fő tér 8.

9400 Sopron, Hungary

www.sopronimuzeum.hu

 

Appreciating antiquities is a several centuries-old tradition in the community of Sopron. The Roman-period remains of Scarbantia have been considered worth preserving since the 16th

century. In 1867, the Society for History and Art in Sopron issued a call to announce its establishment and ask for donations or loans of artefacts and works of art for a local museum.

The united museum of Sopron County and the town of Sopron were provided with five rooms on the second floor of the new town hall in 1898. From 1913 on, the institution was housed in the Lenck Villa, called “Palace of Culture” at the time, on Deák Square. The first major development of the museum started after World War II, after it reopened as the first of similar institutions in the country on 28th June 1947. In 1952, it took the name Ferenc Liszt, after a renowned Hungarian composer. Parallel with the expanding its collections, the museum also gained new buildings, such as the Lábasház (“footed,” meaning arcaded house) in the city centre in 1954 and the Fabricius House in 1962.

Most exhibitions were located in the city centre. Finally, in 1986, the museum’s centre was moved to Storno House on the Main Square.  In 1988, the institution’s name was changed to Sopron Museum, and the former network of exhibition areas became a real town museum with different units: the Fire Tower, exhibition areas in the Storno House and the Fabricius House, the Pharmacy House, the Old Synagogue, the Bakery House, the Memorial House of Mining in Brennbergbánya, the Arcaded House, later the Macskakő / Cobblestone Children’s Museum, the Central Museum of Mining, and the Lenck Villa that reopened in 2021.

20210317_140323.jpg
A--DSC_0764.JPG
1_HNM_Museum_building_front.png
BME (4).JPG
02SoproniMuzeum_Lenck_villa01k.JPG
bottom of page