top of page
iron-age-danube_W_edited.png

VIRTUAL ARCHAEOLOGICAL LANDSCAPES OF THE DANUBE REGION

logo NR.jpg
366509080_1022473699169554_7857117881947341240_n.jpg

DUNA-MENTI VIRTUÁLIS RÉGÉSZETI TÁJAK

 

A PROJEKTRŐL


A Duna-vidék gazdag és kulturálisan sokszínű régészeti öröksége társadalmunk több évezredes fejlődésének egyetlen maradványa, múltunk fontos információinak hordozója. Hatalmas lehetőség rejlik benne a régió turizmusának fejlesztése szempontjából is; komoly kihívást jelent azonban, hogy ez az örökség jelenleg nem eléggé látható ahhoz, hogy fenntartható módon kezeljék és hasznosítsák. A „láthatóság” alatt nem csak a régészeti leletek és lelőhelyrekonstrukciók puszta fizikai jelenlétét értjük, hanem a régészetnek a nagyközönség számára való láthatóságát is. Az új technológiák lehetővé teszik, hogy a régészeti eredményeket megújult formában, frissen és magával ragadóan mutassuk be az érdeklődő közönségnek.
A Duna menti Virtuális Régészeti Tájak projekt fő célja a régészeti örökséget, különösen pedig a Duna-régió régészeti tájait regionálisan, országosan és nemzetközi szinten is láthatóbbá, ezáltal a fenntartható kulturális turizmus szempontjából is vonzó célponttá tenni. E feladat teljesítése elsősorban a régió jelentősebb múzeumaira hárul, amelyek kiállításai saját gyűtőterületükön túlmutató témákat is felölelve, a legmodernebb virtuális valóság (VR) és kiterjesztett valóság (AR) technológiák bevonásával törekednek a Duna-vidék legkiemelkedőbb régészeti tájainak bemutatására.

A projekt célja nem csupán a régészeti gyűjteménnyel és ismeretekkel rendelkező jelentős intézmények hálózatának támogatása, hanem a régió régészeti kulturális örökségét célzó hosszú távú, keresztpromóciós (keresztirányú, népszerűsítő?) kampányának elősegítése is. Az együttműködő partnerek továbbviszik a RegioStars2018 döntőjébe is bekerült korábbi Vaskori Duna projekt örökségvédelmi kezdeményezéseit is egyrészt az új Vaskori Duna Út program népszerűsítésével, másrészt új, több országot felölelő régészeti útvonalak létrehozásával.

 

 

FINANSZÍROZÁS

A projekt teljes költségvetése 2 517 612,44 euró. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg, mely az ERFA-n keresztül 2 118 635,56 euró, az IPA II-n keresztül további 21 335,00 euró támogatást jelent.

TELJESÍTÉSi IDŐSZAK

2020. 07. 01. - 2022. 12. 31.

A PROJEKT CÉLKITŰZÉSEI

A projekt fő célja, hogy jövőorientált támogatást biztosítson a régészeti örökség fenntartható kezeléséhez és turisztikai hasznosításához a Duna-régióban. Ennek módjai a fontos régészeti gyűjteményekkel rendelkező nagy múzeumok és régészeti kutatóintézetek összehangolt bevonásának elősegítése, valamint a digitális vizualizáció előtérbe helyezése a régészeti tájak bemutatásában.

A fent vázolt célok az alábbi, a projekthez kötődő tevékenységek révén valósulnak meg:

• az egyes régészeti leletek bemutatása helyett a régészeti tájak egészének megjelenítése

• modellek kidolgozása a legmodernebb digitális technológiák (AR és VR) felhasználására a régészeti örökség vizualizálásában, bemutatásában és védelmében

• összehangolt stratégia és közös normarendszer kidolgozása a legmodernebb digitális technológiák felhasználására a Duna régió kulturális örökségét gondozó múzeumok és intézmények részére

• virtuális régészeti tájak (eLandscapes) közös bemutatása és a Duna-régió régészeti lelőhelyeinek összehangolt promóciós kampánya

• közös digitális normák, promóciós tevékenység, illetve több országot összekötő kulturális útvonalak kidolgozása. Ezek révén közvetlenül befolyásolhatjuk a a régészeti örökség megítélését és fontosságát a közvéleményben; továbbá, a hosszútávú közös munka előnyt jelent a résztvevő szakmai partnerek és a helyi érdeklődők, kutatók számára is.

 

 

 

PROJEKT PARTNERSÉG

A Duna-menti Virtuális Régészeti Tájak projekt keretében megvalósuló együttműködés a programterület legnagyobb és legrégebbi, régészeti gyűjteménnyel rendelkező múzeumainak hálózatára épült. Ezen intézmények nagy hagyományokkal és felbecülhetetlen tapasztalattal rendelkeznek a régészeti örökséggel kapcsolatos különféle kérdések kezelésében. Hatókör szerint három eltérő típusú, szintű múzeum vesz részt a projektben: Magyarország, Szlovénia, Horvátország és Románia országos múzeumai, Stájerország (Ausztria) és Rousse (Bulgária) regionális múzeumai, valamint Vršac (Szerbia) városi múzeuma, melynek hatóköre azonban a teljes bánáti régióra is kiterjed. Az együttműködő partnerek között megtalálhatók továbbá a régészeti örökség kezelésének különféle részetületeire szakosodott, tapasztalt kollégák is. A tájrégészet egyik vezető kutatóintézetének otthont adó Bécsi Egyetem és a Kassai Műszaki Egyetem tudományos támogatásukkal segítik a projektet. A felmerülő örökségvédelmi kérdésekkel Baden-Württemberg (Németország), Szlovénia (IPCHS) és Ausztria (BDA) örökségvédelmi intézményei foglalkoznak. A résztvevő partnerek különböző szerepeket töltenek be, egyben biztosítják az együttműködés szoros kapcsolatát a jelentős régészeti potenciállal rendelkező térségekkel, illetve támogatják azok beilleszkedését a Duna-menti régészeti útvonalak hálózatába. A további partnerek a műszaki fejlesztés, a turizmus és a politikai jellegű döntések területén látnak el fontos feladatokat.

 

 

 

A PROJEKTBEN RÉSZTVEVŐ PARTNEREK

ERFA LP Universalmuseum Joanneum (AT)

ERFA PP 1 Bécsi Egyetem / Bécsi Egyetem (AT)

ERFA PP 2 Narodni muzej Slovenije / Szlovén Nemzeti Múzeum (SI)

ERFA PP 3 Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije / Szlovén kulturális örökség védelmének intézete (SI)

ERFA PP 4 Magyar Nemzeti Múzeum / Magyar Nemzeti Múzeum (HU)

ERFA PP 5 Muzeul National de Istorie a Romaniei / Román Nemzeti Történeti Múzeum (RO)

ERFA PP 6 Národní muzeum / Nemzeti Múzeum (CZ)

ERFA PP 7 Arheološki muzej u Zagrebu / Régészeti múzeum Zágrábban (HR)

ERFA PP 8 Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart / Kulturális Örökség Állami Hivatala Baden-Württemberg (DE)

ERFA PP 9 Регионален исторически музей - Русе / Rousse Regionális Történeti Múzeum (BG)

ERFA PP 10 Technická univerzita kontra Košicach / Kassai Műszaki Egyetem (SK)

IPA II PP 1 Gradski muzej Vršac / Városi Múzeum Vršac (RS)

 

TÁRSULT STRATÉGIAI PARTNEREK

ASP 1 Ausztriai Szövetségi Műemlékek Ügynöksége (AT)

ASP 2 Antropológiai Kutatóintézet, Zágráb (HR)

ASP 3 Donja Voća Önkormányzat (HR)

ASP 4 Őskori Kutatóközpont (HR)

ASP 5 Örökség és Turizmus Gazdálkodásának Nyilvános Intézete, Pivka, Hadtörténeti Park (SI)

ASP 6 Nemesvámos Község Önkormányzata (HU)

ASP 7 Vértesszőlős Község Önkormányzata (HU)

ASP 8 Veszprém-Balaton 2023 Nyrt. (HU)

ASP 9 Kulturális Fejlesztési Tanulmányok Központja (RS)

ASP 10 Graz Egyetem - Információs Modellezési Központ - Osztrák Digitális Humán Tudományok Központja (AT)

ASP 11 Kassa Önkormányzata (SK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

bottom of page