top of page
iron-age-danube_W_edited.png

VASKORI DUNA ÚT

A Vaskori Duna Út program célja a vaskori táj, azaz az őskori régészeti örökség egyik leginkább sérülékeny, egyben magasztos látványt nyújtó, magával ragadó részének vizsgálata és megóvása. A Kr. e. 9–1. század közötti időszak tájképének meghatározó elemei a halomsíros és síktemetők, magaslati erődített települések és korai városias telepek (oppidumok), melyek elhelyezkedése tudatos térszervezésre utal.

A vaskor tárgyi és szellemi öröksége rendkívül gazdag; a korszak régészeti leleteit a Duna régió múzeumai, a legfontosabb regionális és országos intézmények őrzik.

A Vaskori Duna Út programjának ötlete elsőként „A Duna-medence monumentális kora vaskori tájai” elnevezésű, korábbi projekt kapcsán merült fel, mely az Interreg–Duna Transznacionális Program keretében valósult meg, és 2018-ban bejutott a RegioStars verseny döntőjébe is. Az öt ország – Ausztria, Horvátország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia – összesen húsz közreműködő partnerintézménye közösen vetette fel az őskori tájelemek közös kutatásának, kezelésének és megóvásának ötletét. Így a projekt lezárultát követően a résztvevők együttműködése – most már az Európa Tanács Routes4U projektjének támogatásával – folytatódott.

A program résztvevői 2020 júliusában alapították meg a Vaskori Duna Út Egyesületet. Ennek céljai a meglévő tudásanyag összegyűjtése mellett egy hatékony nemzetközi hálózat létrehozása, melynek tagjai Ausztria, Horvátország, Magyarország és Szlovénia régészettel és a kapcsolódó interdiszciplináris kutatási területekkel, örökségvédelemmel és turizmussal foglalkozó szakemberei, illetve az adott lelőhelyek, területek helyi kutatói és ismerői.

A Vaskori Duna Út Egyesület erőfeszítéseivel párhuzamosan a Vaskori Duna Út fejlesztése a Duna Transznacionális Program „Duna menti Virtuális Régészeti Tájak” Interreg projektjének (2020 július - 2022 december) keretei között biztosított. A projekt középpontjában a Duna régió régészeti tájainak láthatóbbá és vonzóbbá tétele áll, és ezek sikeres integrálása a fenntartható kulturális turizmus kínálatába regionális, nemzeti és nemzetközi szinten.

bottom of page